Πολυκέφαλα Ζυγιστικά

Για την ζύγιση σε σταθερό βάρος προϊόντων με ρευστοστερεές ιδιότητες σε διάφορες μηχανές συσκευασίας όπως θερμοδιαμορφωτικές, tray sealers, κάθετες ή οριζόντιες flowpack.