Κάπνισμα

Εφαρμογή καπνού σε ανάμιξη με ατμό/ ζεστό αέρα για παραγωγή ψημένων καπνισμένων προϊόντων.