Μορφοποίηση/ Μεριδοποίηση

Διαδικασία μορφοποίησης για παραγωγή μπιφτεκιών και άλλων προϊόντων σχήματος.