Ψύξη/ Κατάψυξη

Κατάψυξη σε σπιράλ καταψύκτες, ή καταψύκτες ρευστοστερεάς κλίνης.