Γραμμή Παραγωγής

Προετοιμασία
Μαρινάρισμα κρέατος και πουλερικών
Μαρινάρισμα
Επεξεργασία
Κοπή και μεριδοποίηση τυριού, κρέατος
Κοπή/ Μεριδοποίηση
Αυτόματη Φόρτωση
Συσκευασία

Γραμμή Παραγωγής meat is one of the oldest food preparation techniques. Today’s innovative processes from GEA offer far more than increased shelf life. They add value in terms of enhanced flavor, more appetizing color, higher yield and an appealing bite.

Γραμμή Παραγωγής meat is one of the oldest food preparation techniques. Today’s innovative processes from GEA offer far more than Σειριακή Μάλαξη increased shelf life. They add value in terms of enhanced flavor, more appetizing color, higher yield and an appealing bite. Απόψυξη σε Τάμπλερ Marinating meat is one of the oldest food preparation techniques. Today’s innovative processes from GEA offer far more than Έγχυση increased shelf life. They add value in terms of enhanced flavor, more appetizing color, higher yield and an appealing bite. Προετοιμασία Μαρινάδας

Δείτε τα μηχανήματα