Μαρινάρισμα

Προετοιμασία
Μαρινάρισμα
Επεξεργασία
Κοπή και μεριδοποίηση τυριού, κρέατος
Κοπή/ Μεριδοποίηση
Αυτόματη Φόρτωση
Συσκευασία

Το μαρινάρισμα κρέατος, πουλερικών ή ιχθυηρών σας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους αλλά δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα σας βελτιστοποιώντας την εμφάνισή τους και ενισχύοντας τη γεύση. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τις λύσεις εξοπλισμού για να επιτευχθούν τα παραπάνω προσφέροντας περιστροφικά μηχανήματα μάλαξης και μαριναρίσματος.

Για εφαρμογές Μαριναρίσματος συνεργαζόμαστε με την κατασκευαστική εταιρεία GEA. Κατά το “Μαρινάρισμα” το προϊόν μπορεί να δεχτεί διαδοχικά τις παρακάτω επεξεργασίες : Προετοιμασία Μαρινάδας, Απόψυξη σε Ταμπλερ, Μάλαξη, Έγχυση, Τρυφεροποίηση

Δείτε τα μηχανήματα