Έγχυση

Διαφόρου μεγέθους βελόνες σε διαφορετικές πιέσεις εξασφαλίζουν την έγχυση υλικών εντός της μάζης του κρέατος για βελτίωση της τρυφερότητας, της γεύσης, της απόδοσης κατά το ψήσιμο. εφαρμόζεται σε προϊόντα που υποβάλλονται σε ψήσιμο για μείωση απωλειών, βελτίωση εμφάνισης & γεύσης.