Εξοπλισμος Γραμμής- Μαρινάρισμα

Όλα τα απαραίτητα μηχανήματα αυτόματης φόρτωσης για το μαρινάρισμα προϊόντων.