Προετοιμασία Μαρινάδας

Διαδικασία παραγωγής της μαρινάδας που χρησιμοποιείται στην έγχυση και στην μάλαξη.