Τρυφεροποίηση

Διαδικασία κοπής των ινών του κρέατος για βελτίωση της τρυφερότητας.