Απόψυξη

Απόψυξη με μικροκύματα (Tempering) είναι η διαδικασία απόψυξης εντός λίγων λεπτών κατεψυγμένων προϊόντων. Απο τους -25 στους -3, -2.5 χωρίς απώλειες υγρασίας, χωρίς καψίματα. Απαραίτητο για την απόψυξη με ασφάλεια και υψηλή υγιεινή και μεγάλη παραγωγικότητα.