Γαλακτωματοποίηση

3 φάσεις (νερό-πρωτεϊνη-λίπος) να μετατραπούν σε μια ενιαία φάση.