Προετοιμασία Ζωοτροφών

Μηχανές άλεσης παγωμένων μπλοκ, μίξης και γαλακτωματοποίησης για την παραγωγή ζωοτροφών. Μηχανήματα ιδανικά και για μικρή ή μεσαία παραγωγικότητα.