Ειδικό Κενό

Δημιουργία κενού σε προϊόντα ζεστά με έγχυση υπέρθερμου ξηρού ατμού.