Τεμαχισμός/Κοπή

Προετοιμασία
Μαρινάρισμα κρέατος και πουλερικών
Μαρινάρισμα
Επεξεργασία
Τεμαχισμός Κοπή Μεριδοποίηση Κρέατος
Τεμαχισμός/ Κοπή
Αυτόματη Φόρτωση
Συσκευασία

Ο τεμαχισμός κρέατος ή τυριού είναι μια διαδικασία που οι περισσότερες μονάδες επεξεργασίας κρέατος-σφαγεία ή τυροκομεία αντίστοιχα ακολουθούν πριν την περαιτέρω επεξεργασία και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους. Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει και σε αυτό το στάδιο παραγωγής προσφέροντας stand alone μηχανήματα και γραμμές για τη σφαγή κρεάτων, την αφαίρεση οστών ακόμα και την κοπή κρέατος σε σταθερό βάρος με υδροκοπή όπως επίσης και μηχανήματα μεριδοποίησης τυριού σε φέτες ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα επιθυμείτε.

Για εφαρμογές “Τεμαχισμού και Κοπής” συνεργαζόμαστε με τις κατασκευαστικές εταιρείες GEA, FRONTMATEC, GELMINI, GROBA. Κατά το/την τεμαχισμός/ κοπή το προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: Αφαίρεση Περιβλήματος, Κοπή σε Μπλοκ, Slicer Feeder, Κοπή σε Φέτες, Μεριδοποίηση, Τρίμμα Τυρί.

Δείτε τα μηχανήματα