Κοπή σε Φέτες

Κοπή μπλοκ σε σχήμα φρατζόλας τυριών ή αλλαντικών σε λεπτές φέτες σε μορφές στάκας ή σε μορφή shingle, shaved κλπ. σταθερού βάρους.