Μεριδοποίηση

Κοπή τυριών, αλλαντικών, κρέατος σε μεριδες.