Σχεδιασμός υγιεινής Ultra Clean: Η ανάπτυξη προχωρά

Σχεδιασμός υγιεινής GRUNWALD Ultraclean (UC) με προηγμένες λειτουργίες

Σήμερα οι παραγωγοί τροφίμων έχουν ενίοτε ανησυχίες σχετικά με την καθημερινή παραγωγή των προϊόντων τους. Οι απαιτήσεις που θέτει το εμπόριο στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και τροφίμων σχετικά με τη διάρκεια ζωής είναι πολύ υψηλές. Απαιτείται απόλυτη ασφάλεια των προϊόντων καθώς και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Από την άποψη της οικονομίας και της ανάπτυξης του προϊόντος, είναι επιτακτική ανάγκη να πληρούνται τα προϊόντα με ήπιο και ομαλό τρόπο και να ζυγίζονται με ακρίβεια. Από την πλευρά του τελικού καταναλωτή, υπάρχουν επίσης απαιτήσεις για πιο οικολογικό τρόπο στην παραγωγή τροφίμων και την αποφυγή χημικών πρόσθετων.
Προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μηχανημάτων δεν είναι πλέον οι
τυπικοί “προμηθευτές”, αλλά συνεργάτες της γαλακτοβιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων και συνεπώς έχουν το καθήκον αλλά και την ευθύνη να διασφαλίζουν, μέσω της χρήσης σύγχρονων, προηγμένων τεχνολογιών, ότι με τις γραμμές γεμίσματος που διαθέτουν, τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής. Το πώς αυτό υλοποιείται αποδεικνύεται από την περαιτέρω εξελιγμένη γενιά μηχανημάτων των inline μηχανημάτων Ultraclean της Grunwald για το γέμισμα και τη συσκευασία κυπέλλων.
Βασισμένη στην προηγούμενη τεχνολογία Ultraclean, οι διαδικασία έχει εξελιχθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι ιδέες που προκύπτουν αλλά και η τεχνική τους υλοποίηση εξυπηρετούν την παραγωγικότητα των πελατών. Η περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανών Grunwald Ultraclean οδήγησε στην Grunwald-Foodliner 30.000 UC 10 γραμμών – το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς inline Ultraclean.

Πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία γεμίσματος και συσκευασίας

Η Grunwald προσφέρει ευέλικτα και αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης για τις διάφορες διαδικασίες γεμίσματος και συσκευασίας, τα οποία είναι απαραίτητα, ιδίως με μηχανήματα υψηλής απόδοσης. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια της διαδικασίας και του προϊόντος, ώστε να αποκλείονται κάθε είδους ανακλήσεις προϊόντων και ποσοστά παραπόνων. Βασίζονται στον σχεδιασμό υγιεινής ultraclean (UC) που έχει αναπτύξει η Grunwald με εγγυημένο ρυθμό αποστείρωσης μεγαλύτερο από log4, ο οποίος εγγυάται τη συμμόρφωση με τους νομικά προβλεπόμενους κανονισμούς υγιεινής. Η ασφάλεια της διαδικασίας παρακολουθείται συνεχώς και αξιολογείται αυτόματα. Αυτή η τεχνολογία παρακολούθησης επεκτείνεται στους σταθμούς γεμίσματος και στα σχετικά δίκτυα, σωλήνες και στα δοχεία προϊόντων. Αυτά πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται αξιόπιστα, προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγάλη διάρκεια ζωής και να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επιμόλυνση στο προϊόν.

Η συνεχής παρακολούθηση του καθαρισμού CIP αλλά και του καθαρισμού του συστήματος δοσομέτρησης διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι 100 % αποστειρωμένα κατά την έναρξη της παραγωγής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο καθαρισμός στην περιοχή δοσομέτρησης μπορεί να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής, πράγμα που αποτελεί ένα ακόμη ποιοτικό χαρακτηριστικό των μηχανών γεμίσματος Ultraclean της Grunwald.

Το (προαιρετικό) σύστημα κάμερας στη μηχανή 10 γραμμών εν σειρά της Grunwald-Foodliner 30.000 UC είναι ένα άλλο παράδειγμα ασφαλούς και σύγχρονης τεχνολογίας παρακολούθησης. Κάθε λωρίδα παρακολουθείται από μια κάμερα και αναφέρει κάθε σφάλμα που οφείλεται σε λανθασμένη λειτουργία ή τεχνικά προβλήματα. Το σύστημα ελέγχει, για παράδειγμα, αν όλα τα καπάκια σφράγισης έχουν τοποθετηθεί με το σωστό τρόπο. Ανιχνεύει κάθε seal lid που έχει ταξινομηθεί λανθασμένα ή έχει υποστεί ζημιά εξίσου αξιόπιστα με μια δυσανάγνωστη ή λανθασμένα τυπωμένη ημερομηνία. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, το μηχάνημα σταματά, ώστε ο χειριστής του μηχανήματος να πρέπει να αντιδράσει. Ως αποτέλεσμα, παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή μόνο τα κύπελλα (cups) για τα οποία μπορεί να διασφαλιστεί ότι σφραγίστηκαν καλά με το αντίστοιχο καπάκι σφράγισης (seal lid) και με καπάκια σφράγισης που έχουν τυπωθεί σωστά και πλήρως. Τα ελαττωματικά κύπελλα απορρίπτονται αυτόματα.

Η ευέλικτη γραμμή γεμίσματος και συσκευασίας 10 λωρίδων GRUNWALD-FOODLINER 30.000UC για τις υψηλότερες απαιτήσεις,
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής, την αξιοπιστία της παραγωγής και τη βελτιστοποίηση του συστήματος.

Εγγυημένη ασφάλεια παραγωγής – “προστασία από ξένα σώματα”

Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές δυνατότητες και σχεδιασμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή τεχνικών κινδύνων και την αύξηση της ασφάλειας της παραγωγής και του προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόσθετος εξοπλισμός ακτίνων Χ που εγκαθίσταται από τον πελάτη στη γραμμής πλήρωσης για την αναζήτηση ξένων σωμάτων. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την εγγύηση της ασφάλειας του προϊόντος. Ωστόσο, είναι ακόμη πιο ασφαλές αν το ξένο σώμα δεν μπορεί να εισέλθει καθόλου στο προϊόν, πράγμα που εξασφαλίζεται εδώ και πολλά χρόνια από το σχεδιασμό των μηχανημάτων γραμμής Grunwald Ultraclean (UC).

Όλες οι μηχανές UC είναι εξοπλισμένες με μια ειδική ζώνη υγιεινής σε όλο το μήκος τους. Οι design engineers εστίασαν στη μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μικρά εξαρτήματα, όπως αιωρούμενες βίδες στην περιοχή των ανοικτών κυπέλλων και κουβάδων(cups and buckets). Ο κίνδυνος εισόδου ξένου σώματος στο προϊόν σε αυτή την κλειστή περιοχή ουσιαστικά εξαλείφεται.

Με τη μετεγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η ασφάλεια της παραγωγής έχει επίσης αυξηθεί περαιτέρω. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα κίνησης, όλοι οι σωλήνες τροφοδοσίας και σχεδόν κάθε γκρουπ συναρμολόγησης βρίσκονται σταθερά εκτός της ζώνης υγιεινής. Λόγω της ελαχιστοποίησης των εξαρτημάτων, η ζώνη υγιεινής είναι σαφώς ορατή, εύκολα προσβάσιμη και επομένως πολύ εύκολη στον καθαρισμό.

Η απόλυτη ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων έχει εξαιρετικά θετική επιρροή στο χρόνο συντήρησης και καθαρισμού και διευκολύνει πολύ το έργο του χειριστή της μηχανής. Επιπλέον, μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας και αυξάνεται η διαθεσιμότητα του συστήματος.

Πλήρως αυτόματος καθαρισμός του tunnel υγιεινής

Οι μηχανές inline ultraclean (UC) νέας γενιάς της Grunwald, διαθέτουν ένα εξωτερικό σύστημα καθαρισμού με αφρό που υποστηρίζει τον καθαρισμό των σταθμών γεμίσματος και του slat conveyor και ξεκινά αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για τον εσωτερικό καθαρισμό, ο καθαριστής αφρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα και με ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με το προϊόν και τις προτιμήσεις του πελάτη. Αυτό το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένο, χειροκίνητο καθαρισμό της μηχανής. Μια μικρή δοσολογία είναι αρκετή για να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Το καθαριστικό αφρού μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού και δημιουργεί έναν αφρό που κινείται αργά. Υποστηριζόμενος από την ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων στην περιοχή υγιεινής, ο αφρός φτάνει σε “κάθε γωνία” επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. Λόγω της χαμηλής δοσολογίας, το καθαριστικό με αφρό δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε στον χειριστή του μηχανήματος ούτε στο περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι παράγοντες λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Καινοτομία για τον καθαρισμό του ακροφυσίου γεμίσματος

Στη ζώνη υγιεινής του Grunwald-Foodliner 30.000 UC, η περιοχή του ακροφυσίου γεμίσματος (filling) αναθεωρήθηκε. Η καινοτομία που αναπτύχθηκε αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική, σημαντική βελτίωση για τον χειριστή της μηχανής. Χάρη στις βελτιστοποιήσεις του σχεδιασμού, τα ακροφύσια γεμίσματος του σταθμού γεμίσματος καθαρίζονται επίσης με το αυτόματο σύστημα καθαρισμού CIP της ζώνης υγιεινής κατά την τοποθέτησή τους! Πλέον δεν είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση και ο χειροκίνητος καθαρισμός των ακροφυσίων γεμίσματος – μια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και μια περαιτέρω βελτιστοποίηση για τον ήδη ασφαλή σχεδιασμό υγιεινής της Grunwald.

Modern line concept

Συνοδευόμενη με έναν ενσωματωμένο και ευέλικτο tray packer, η γραμμή γεμίσματος κυπέλλων (cup filer) Foodliner 30.000 UC είναι μια πολύπλευρη και ευέλικτη γραμμή γεμίσματος και συσκευασίας με σχεδιασμό UC για να ανταποκρίνεται στις μέγιστες απαιτήσεις. Η μείωση του κόστους, η προστασία του περιβάλλοντος και η επαγγελματική ασφάλεια λαμβάνονται υπόψη σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.

Μέγιστη υγιεινή χωρίς υπεροξείδιο

Στην παραγωγή τροφίμων, η υψηλή ασφάλεια των μηχανών λαμβάνει υπόψη, πάνω απ’ όλα την υγιεινή. Ήδη από τις αρχές του 2019 η Grunwald, με την ιδέα υγιεινής ultraclean (UC), δίνει ένα σαφές μήνυμα για τη βιωσιμότητα, την προστασία των εργαζομένων και την υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα. Στο επίκεντρο αυτής της καινοτόμας τεχνολογίας βρίσκεται η απολύμανση με παλμικό φως υψηλής απόδοσης (pulsed-light high-performance UV(C) disinfection), η οποία έχει αποδεδειγμένα πιστοποιηθεί από διάφορα ανεξάρτητα γερμανικά ινστιτούτα ως εγγυημένα αξιόπιστη διαδικασία απολύμανσης για τα μηχανήματα περιστροφικού τύπου και τα μηχανήματα γραμμής Grunwald.

Η φιλοσοφία της τεχνολογίας Grunwald Ultraclean (UC) εγγυάται ένα ποσοστό αποστείρωσης τουλάχιστον log4 για τα κύπελλα, τους κουβάδες καθώς και τα καπάκια που κουμπώνουν και τα καπάκια σφράγισης (ακόμη και σε πλήρη δυναμικότητα κύκλου) και πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής στην παραγωγή της γαλακτοβιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων και λειτουργεί εντελώς χωρίς υπεροξείδια.

Περισσότερα άρθρα

Η CFS Industrial στην FoodTech Expo 2023

Συμμετέχουμε! 11-13 Νοεμβρίου η εταιρεία μας συμμετέχει στην έκθεση Foodtech 2023 στο Athens Metropolitan Expo. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο περίπτερο μας και

mdf expo cfs

Η CFS Industrial στην MDF Expo 2022

Από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου η CFS Industrial θα συμμετέχει στην έκθεση MDF Expo, και θα σας παρουσιάσει μερικές από τις πιο εδραιωμένες λύσεις που έχει εγκαταστήσει στις βιομηχανιες τυριού και γαλακτοκομικών (dairy), καθώς και κρέατος και πουλερικών. Η έκθεση θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Grunwald Συσκευασία σε Κουβά

Grunwald Rotary Bucket filler

Bucket filler περιστροφικού τύπου υψηλής δυναμικότητας για οποιοδήποτε φορμάτ και χωρίς σχεδόν καμία αλλαγή εξαρτημάτων Η Grunwald Hittpac XL είναι μια νέα μηχανή που αποτελεί